benedykt16-eucharystia
Liturgika

Idee Ruchu liturgicznego w życiu i pismach Josepha Ratzingera

102

Jakie są związki wybitnego teologa Kościoła Katolickiego Josepha Ratzingera z przemianami w liturgii? Skąd tak wielki zapał i zamiłowanie dotyczące Bożej Służby? Czy Benedykt XVI zachęcał do wprowadzania zmian Soboru Watykańskiego II?

Artykuł ks dr Piotra Waleńdzika dotyczący Josepha Ratzingera i jego powiązań z liturgią dostępny tutaj.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej