sobor-wat-2
Liturgika

Oczekiwania wobec reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w pismach Josepha Ratzingera

116

Beatyfikacja papieża Pawła VI, która odbyła się w połowie października – jest doskonałą okazją do przyjrzenia się soborowej reformie liturgicznej. Spróbujmy prześledzić ją przez pryzmat pism papieża seniora Benedykta XVI, który był świadkiem dokonujących się przemian.

Publikacja z Warszawskich Studiów Teologicznych dostępna jest tutaj.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej