jedna_droga
Wiedza ogólna

Chcę zostać świętym

205

„Czuję potrzebę i pragnienie aby zostać świętym” mówił św. Dominik Savio, jeden z patronów Służby Liturgicznej. Listopad jest odpowiednim miesiącem na rozmyślania o wieczności, świętości, życiu po śmierci, które jest mocno związane z życiem tu, na Ziemi. Nasze Zbawienie zależy od tego jak żyjemy, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, pomagamy innym, wypełniamy nasze codzienne obowiązki, modlimy się, budujemy relację z Panem Bogiem.

Mogę zostać świętym?

Kościół beatyfikuje i kanonizuje (uznaje za świętych) wielu ludzi – są oni w mniejszym lub większym stopniu znani, możemy dowiedzieć się o nich z książek, mediów czy Internetu. Ich postępowanie na ziemi świadczyło o świętości, natomiast po śmierci wstawiają się za żyjącymi ludźmi do Pana Boga, wypraszając np. łaskę uzdrowienia z nieuleczalnej choroby. Wydaje się, że my, zwykli, przeciętni ludzie, mieszkający dziś w Polsce, uczący się, studiujący, czy pracujący, nie mamy nic wspólnego z tymi świętymi Kościoła katolickiego. Nie mamy daru bilokacji (przebywania w dwóch miejscach na raz) jak św. ojciec Pio, nie pokazuje się nam Jezus jak św. siostrze Faustynie, nie jesteśmy papieżami i nie pielgrzymujemy po całym świecie jak św. Jan Paweł II. Jesteśmy zwykłymi, nieznaczącymi ludźmi, którzy nie mają nic do zaoferowania. Nic bardziej mylnego! Każdy z nas ma coś do zaoferowania – Pan Bóg obdarzył nas wieloma umiejętnościami, a modlitwa pomaga odkrywać złożone w nas pokłady talentów. Trzeba nam prosić („Proście a będzie wam dane”), by Bóg odkrywał nasze wewnętrzne tajemnice i pomagał nam je rozwijać. Każdy może zostać świętym – Ty też! Powinniśmy zacząć patrzeć w przyszłość, stawiać sobie cele, dążyć do nich – ja chciałbym zostać świętym i będę próbował.

Oni zostali świętymi

Służba Liturgiczna ma swoich świętych patronów, którzy czuwają nad nami. Mamy możliwość prosić ich o wstawiennictwo za nami, naszymi wspólnotami do samego Boga. Kościół uznał ich życie za święte dając wzory do naśladowania.

swieci_patronowie_SL

W roku 257 zmarł śmiercią męczeńską pierwszy z patronów służby liturgicznej św. Tarsycjusz. Był bardzo młodym chłopcem, który przygotowywał się do kapłaństwa. Jako akolita nosił Najświętszy Sakrament więźniom. Był to czas prześladowań chrześcijan, więc powierzone zadanie wiązało się z ryzykiem. Podczas niesienia Komunii Świętej do jednego z więzień, został napadnięty w drodze przez grupę chłopców chcących wyrwać i zabrać niesiony przez Tarsycjusza Najświętszy Sakrament. Został brutalnie pobity i skopany, ale obronił Jezusa ukrytego w chlebie przed profanacją. Przechodzący niedaleko żołnierz rzymski (chrześcijanin) zabrał Tarsycjusza do domu, aby opatrzyć jego rany, a ocaloną Komunię Świętą bezpiecznie oddał kapłanom. Niestety nie udało się uratować życia naszemu świętemu patronowi, zmarł w skutek obrażeń. Postawa św. Tarsycjusz jest pięknym przykładem jak dbać o Eucharystię. Kochał on Pana Jezusa ukrytego pod postacią chleba – z wielkiej przyjaźni był w stanie oddać życie broniąc Go przed zbezczeszczeniem.

Kolejnym, tym razem polskim świętym jest pochodzący z Mazowsza, a konkretnie z Rostkowa, św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży. Przeszedł bardzo trudną drogę realizacji Bożego powołania. Już jako czternastoletni chłopiec podjął naukę w szkole jezuickiej w Wiedniu. Odprawiano tam codziennie Mszę Świętą, prowadzono modlitwę przed i po lekcjach, a przynajmniej raz w miesiącu uczniowie korzystali z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Te czynności rozwijały Stanisława, uczyły systematyczności w kontakcie z Panem Bogiem i w pracy nad sobą. Miał niesamowitą możliwość spotkania ze świętą Barbarą (patronką dobrej śmierci) i Aniołami kiedy ciężko chory, bliski śmierci, pragnął przyjąć Komunię Świętą. Właściciel mieszkania, w którym przebywał Stanisław nie pozwalał na przyjście księdza z wiatykiem (Komunią Świętą podawaną choremu), dlatego w wyniku żarliwej modlitwy chłopiec mógł doświadczyć tego mistycznego spotkania (świętych obcowania). Zjawiła się także Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na rękach, która uzdrowiła schorowanego Stasia i poleciła mu wstąpić do Towarzystwa Jezusowego – zostać zakonnikiem. Jednak rodzicie nie chcieli się zgodzić, by ich syn był jezuitą. Odwaga i olbrzymie zaufanie Panu Bogu popchnęło Stanisława do zdeterminowanego poszukiwania klasztoru. Wymagano wtedy zgody rodziców, której nasz święty patron nie mógł zdobyć. Został przyjęty do klasztoru w Dylindze na okres próbny – ciężko pracował sprzątając i pomagając w kuchni – pokornie przyjmował powierzone zadania i sumiennie wykonywał codzienne obowiązki. Z dobrymi rekomendacjami został skierowany do klasztoru w Rzymie. Olbrzymią odległość pomiędzy Dylingą (Niemcy – Bawaria), a Rzymem (Włochy) pokonał w dużej mierze pieszo. Św. Stanisław Kostka był oddany Matce Bożej i prosił ją, aby mógł odejść do Domu Ojca w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Modlitwa została wysłuchana, w wieku 18 lat, 15 sierpnia 1568 roku Stanisław umarł w klasztorze na Kwirynale (najwyższym wzgórzu Wiecznego Miasta).

Za to dla św. Alojzego Gonzagi codzienna systematyczna modlitwa stała się podstawą przyjaźni z Panem Jezusem. Alojzy czuł, że świat doczesny jest niczym w porównaniu z wiecznością. Warto zwrócić uwagę, że potencjalni święci spotykają się także za życia – jeszcze nawet nie wiedząc, że będą kanonizowani. Tak było w przypadku Alojzego, który przyjął Pierwszą Komunię Świętą z rąk arcybiskupa Karola Boromeusza – świętego Kościoła Katolickiego. Miało to miejsce w diecezji Brescia, z której pochodzi błogosławiony papież Paweł VI. Święty Alojzy Gonzaga wstąpił do jezuitów, gdzie dużo czasu poświęcał na naukę i pomoc potrzebującym ludziom – nie bał się wyzwań. Zmarł 21 czerwca 1591 roku w wyniku zarażenia się dżumą od chorych, którym posługiwał w trakcie panującej epidemii, w wieku 23 lat. Św. Alojzy był kanonizowany razem z naszym rodzimym świętym, Stanisławem Kostką.

Kolejnemu patronowi – św. Janowi Berchmansowi – trudna sytuacja materialna nie przeszkadzała w zdobywaniu wiedzy i wykształcenia. Był niezwykle zdolnym i pilnym uczniem, który ciężko pracując zarabiał na szkołę prowadzoną przez Jezuitów. Ważna dla niego była modlitwa – szczególnie przed Najświętszym Sakramentem. Św. Jan Berchmans sięgał przede wszystkim po modlitwę różańcową, w której odnajdował bliskość Maryi. Zmarł 13 sierpnia 1621 roku mając zaledwie 22 lata.

Natomiast rodzinny dom św. Dominika Savio dał porządne podstawy do poszanowania religii i rozwijania swojej wiary. Już w wieku 5 lat służył do Mszy Świętej. Podczas krótkiego życia św. Dominik Savio spotkał innego świętego, Jana Bosko, w oratorium w Turynie. Dominik pragnął zostać świętym i prosił o pomoc swojego duchowego opiekuna. Św. Jan Bosko miał wtedy powiedzieć: „Bądź zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj kolegom” – więc działał, jak usłyszał. Codzienne obowiązki i pomoc innym np. w nauce, szły w parze z dojrzewaniem duchowym. Bóg obdarzył św. Dominika wieloma nadprzyrodzonymi darami. Miedzy innymi widział, w którym domu umiera opuszczony przez wszystkich człowiek i posyłał tam księdza Jana Bosko z ostatnimi sakramentami. Dominik zmarł w wieku 15 lat, 9 marca 1857 roku i jest najmłodszym wyznawcą Jezusa, który został kanonizowany. Jak widać młody wiek nie przeszkadza w dążeniu do świętości.

Święci pomagają przyszłym świętym

Orędownictwo świętych patronów w niebie jest zapewnione (Katechizm Kościoła Katolickiego 956) – wystarczy gorliwie się modlić i prosić ich o pomoc. Oni chcą by nasze życie przemieniało się, byśmy i my stawali się świętymi. „Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy pożytek i będę wam skuteczniej pomagał niż za życia”, mówił do swoich braci umierający św. Dominik Savio. Kościół wspomina świętych podczas liturgii: św. Tarsycjusza 15 sierpnia, św. Stanisława Kostkę 18 września, św. Alojzego Gonzagę 21 czerwca, św. Jana Berchmansa 26 listopada i św. Dominika Savio 9 marca. Nie bójmy się marzyć o świętości – jest ona jak najbardziej realna – postawmy sobie ją za cel i z pomocą świętych, naszych patronów, Aniołów Stróżów, Maryi i Boga w Trójcyjedynego dążmy do nieba. Jak widać na przykładzie świętych patronów Służby Liturgicznej modlitwa, Eucharystia i inne Sakramenty, adoracja Najświętszego Sakramentu, rzetelne wykonywanie codziennych obowiązków, nauka i pomoc innym ludziom oraz radość doprowadzą nas do Zbawienia.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej

Poszerz wiedzę z Nawigacją Liturgiczną GPS

O Jezusie ukrytym w chlebie

Biblistyka

 • Grota 4 - narodzenia Jezusa

  #Grota (4) Narodzenia Jezusa

  Autor: ks. Mateusz Wyrzykowski Grota Narodzenia Pańskiego znajduje się w Betlejem. Już sama nazwa tego miasta pokazuje nam, jak niezwykłe są Boże plany. Słowo „Betlejem” oznacza bowiem „dom ciała” lub „dom chleba”. Miejsce, gdzie urodził się Jezus, odnosi się więc zarówno do historycznego wydarzenia, którym jest Wcielenie Syna Bożego, jak i do Chrystusa Eucharystycznego. Stajemy…

 • Grota 3 - Józefa

  #Grota (3) Józefa

  Autor: ks. Mateusz Wyrzykowski Pismo Święte o Józefie mówi bardzo mało – nie znajdziemy tam ani jednego słowa, które wypowiedział, nie dowiemy się, jak poznał Maryję ani kiedy nastąpił kres jego życia. Tradycja przedstawia go jako cieślę. W powszechnym odbiorze miał być człowiekiem, który w domu zajmuje się wyrabianiem mebli, narzędzi rzemieślniczych czy prostych „maszyn”…

Księgi liturgiczne

 • maszyna do pisania

  Podręcznik Chrześcijanina, czyli jak zbudowany jest Lekcjonarz mszalny

  Autor: Kamil Godlewski Kościół poprzez Słowo Boże ukazuje głęboką treść i logikę wydarzeń zbawczych. Za pomocą czytań przytaczanych podczas liturgii słowa w czasie Mszy Świętej objaśnia ludowi bożemu, dlaczego Pismo Święte jest księgą wewnętrznie spójną i ułożenie poszczególnych ksiąg absolutnie nie jest dziełem przypadku. W Starym Testamencie bowiem Nowy się ukrywa, a w Nowym Testamencie…

Liturgika ogólna

 • kruchta

  Liturgia jako zbawczy dialog i święta wymiana

  Ojcowie Soboru Watykańskiego II twierdzą, że liturgia jest źródłem, z którego wypływa życie Kościoła, i jest szczytem, do którego życie Kościoła zmierza. Czym dokładnie jest więc liturgia? Jakie nici porozumienia są w niej zawarte?  Co jest wymieniane, kto z kim rozmawia? Artykuł księdza dr. Krzysztofa Filipowicza (kliknij aby przejść do publikacji) odpowiadający na nurtujące pytania, dążący…

 • sobor-wat-2

  Oczekiwania wobec reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w pismach Josepha Ratzingera

  Beatyfikacja papieża Pawła VI, która odbyła się w połowie października – jest doskonałą okazją do przyjrzenia się soborowej reformie liturgicznej. Spróbujmy prześledzić ją przez pryzmat pism papieża seniora Benedykta XVI, który był świadkiem dokonujących się przemian. Publikacja z Warszawskich Studiów Teologicznych dostępna jest tutaj.

Sport

 • wakacje2015dslaw

  #wakacje2015dslaw

  Czas wakacji już minął, wspólnoty podczas wyjazdów się zintegrowały. Podobnie jak zimą otrzymaliśmy 4 zdjęcia z wyjazdów. Publicznych hasztagów na Facebooku było niestety niewiele, ale mamy nadzieje, że to z powodu braku zasięgu i czasu na elektronikę. Rekolekcje wakacyjne dają tak zwanego kopa na cały rok pracy we wspólnocie :] Wyjazd wakacyjny parafie zorganizowały w…

 • wakacje2015dslaw

  #wakacje2015dslaw – czyli wspólne zdjęcie z wyjazdu

  Rok szkolny się zakończył. Liczymy, że ministranci otrzymali błogosławieństwo po roku formacji.  Podczas wakacji letnich wiele parafii organizuje wyjazdy w różne części Polski (i nie tylko) dla dzieci i młodzieży.  Podobnie jak zimą chcielibyśmy stworzyć wspólne zdjęcie ministrantów, lektorów i osób śpiewających w scholi tym razem z wakacyjnego wyjazdu. Z ferii zimowych otrzymaliśmy tylko 4 zdjęcia (http://dsl.waw.pl/2015/02/ferie-2015-wspolne-zdjecie/),…

Najświętszy Sakrament

 • najswietszy_sakrament-ikona

  Nawiedzenie; Procesja eucharystyczna; Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

  Autor: dk. Krzysztof Kucharski Nawiedzenie Od adoracji trzeba odróżnić nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, wystawionego lub schowanego w tabernakulum, które jest formą krótkiej „wizyty” złożonej Jezusowi. Wyraża naszą wiarę w osobową obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Odwiedzając  traktujemy Go wtedy jak przyjaciela, z którym utrzymuje się regularny kontakt pogłębiając znajomość. Jeśli nie mamy akurat czasu na dłuższą…

 • najswietszy_sakrament-ikona

  Adoracja Najświętszego Sakramentu

  Autor: dk. Krzysztof Kucharski Jak powinna przebiegać adoracja Najświętszego Sakramentu? Nie ma konkretnego schematu, natomiast podane są pewne wytyczne: modlitwa powinna być skoncentrowana na Chrystusie, a nie np. na Maryi czy świętych; Przy okazji pojawia się problem nabożeństwa majowego i pierwszosobotniego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, ale nie będziemy się w niego tu zagłębiać; powinna zawierać…

Nawigacja liturgiczna GPS

 • GPS-liturgiczna_nawigacja-2seria

  #2.13 „Gesty rąk” podczas Mszy Świętej

  Autor: ks Piotr Kucharczyk Czy zauważyłeś, jak wiele postaw podczas Mszy „zajmują ręce kapłana”? Być może zastanawiałeś się czy tak musi być? Czy ksiądz wybiera sobie właściwy gest, aby dobitniej podkreślić przesłanie, któremu gest towarzyszy?  – Nie, te gesty to wskazania, którym kapłan się podporządkowuje. To prawda, że liturgia pozostawia kapłanowi dobrowolność w niektórych swoich…

 • GPS-liturgiczna_nawigacja-2seria

  #2.12 Uwielbienie

  Autor: ks Piotr Kucharczyk Uwielbienie można nazwać najbardziej wzniosłą postawą człowieka podczas Mszy Świętej. Z reguły jej nie widać, choć zdarza się, że emocjonalnie przeżywany moment uwielbienia staje się wyeksponowany, co jednak łatwo może doprowadzić do ekshibicjonizmu duchowego, a nie do pobożności. Uwielbienie jest postawą modlącej się duszy, zakochanego w Bogu serca. Szczególny czas uwielbienia…

Poradnik lektora

 • zEk8RJdmQrqja2XwbjgJ_DSC_2368

  Jak przygotować czytanie

  Autor: dk. Krzysztof Kucharski Wstęp, czyli trochę teorii Zadaniem czytającego jest odkryć sens zawarty w treści czytania i przekazać go wiernym przez odpowiednią interpretację. Wynikają stąd dwie rzeczy. Po pierwsze, czytanie posiada jakiś sens, czyli o coś w nim chodzi. Zatem należy najpierw samemu zrozumieć o co chodzi w czytaniu zanim zacznie się je czytać…

Kultura

 • quovadus3tys-wmsd

  Spektakl „Quo vadis – trzecie tysiąclecie”

  Co się dzieje, gdy pieniądz zastępuje Boga? Jak wyglądałby świat bez wojen, granic, narodów, w którym rządziłaby konsumpcja? Czy wiara, nadzieja i miłość mogą przetrwać w społeczeństwie ogłupionych konsumentów? Na te pytania starają się odpowiedzieć klerycy warszawskiego seminarium w sztuce “Quo vadis – trzecie tysiąclecie”.  Terminy: grudzień 2015 12 Sob: 19:00 13 Nd: 16:30; 19:00…

 • t

  Koncert Muzyki Organowej

  Już 6 czerwca tego roku w kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie odbędzie się koncert znamienitego wirtuoza muzyki organowej – Tomasza Adama Nowaka – laureata wielu międzynarodowych konkursów, jedynego Polaka w historii, który zajął pierwsze miejsce w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Improwizacji Organowej w Haarlem, w Holandii. Muzyka jest językiem uniwersalnym. Łączy ludzi we wspólnym przeżywaniu,…

Szaty liturgiczne

 • szaty liturgiczne

  #7 Humerał

  Autor: ks Piotr Kucharczyk Humerał, cóż to takiego? – wcale by mnie dziś nie zdziwiło takie pytanie. Inspirowany nim chcę nie tylko przypomnieć, czym jest humerał, ale dołożę także wszelkich starań, abyśmy odkryli jego istotne znaczenie. Humerał jest białym płótnem zakładanym pod albę lub w tradycji zakonnej przyszywanym do kaptura, używanym w czasie sprawowania Mszy…

 • szaty liturgiczne

  #6 Kapa

  Autor: ks Piotr Kucharczyk W kapie ukryte jest pewne podobieństwo do ornatu. Jednak nie można stawiać na równi tych dwu różnych szat. Różnych, pomimo że są do siebie na pozór podobne. Istnieje kilka znaczących różnic między kapą a ornatem. W zgromadzeniu liturgicznym ornat zakłada ten, kto przewodniczy, jak i ten, kto koncelebruje. Kapę natomiast może…

Wiedza ogólna

 • zakładanie butów

  Na randkę (…) z obowiązku

  Autor: ks. Piotr Maciejak  Kiedy wreszcie wybije ta długo oczekiwana godzina? Czekam, czekam i nie mogę się doczekać… Czy wszystko jest przygotowane? Zapięte na ostatni guzik? Czy dobrze wyglądam?… Takie pytania mogą rodzić się w sercu zakochanych osób, którzy oczekują na wspólne spotkanie. Czas się dłuży, a oni chcieliby być razem. To pragnienie spotkania z…

 • blizej_liturgii

  Pokuta w liturgii Kościoła

  Autor: ks. Rafał Łaskawski Każdy chrześcijanin obdarzony przez Boga darem nowego życia w sakramencie chrztu i wezwany do ustawicznego jego rozwoju oraz ciągłego doskonalenia naśladowania Chrystusa stosownie do swego powołania i stanu życia, powinien czynić pokutę. Jeśli popełni grzech ciężki, który zrywa jego więzi przyjaźni z Bogiem i Kościołem, powinien poddać się pokucie sakramentalnej, tzn….

Fotorelacje

 • DSC_0015

  Eliminacje do Mistrzostw Polski SL w Futsalu 2015

  Fotorelacja z Eliminacji do Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej w halowej piłce nożnej 2015. Turniej odbył się na hali sportowej OSiR Ochota, 21 marca, przy ul.Nowowiejska 37B.

 • Wręczenie pucharów Arcybiskupa Warszawskiego

  Fotorelacja z uroczystości wręczenia pucharów Arcybiskupa Warszawskiego za Turniej w Tenisie Stołowym. Rozdanie nagród odbyło się w domu księdza Kardynała Kazimierza Nycza przy ul. Miodowej w Warszawie.  Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości pana Wojciecha Łączyńskiego.  

Kursy

 • kurs-psauterzysta

  Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu!

  Czy masz pragnienie śpiewać psalmy na cześć Pana…? Jeśli chcesz nabyć tę umiejętność, przyjdź na Kurs dla Psałterzystów! Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela oraz Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Warszawskiej zapraszają na Kurs dla Psałterzystów, który odbędzie się w ramach Centrum Liturgiczno-Biblijnego PWTW. Celem kursu jest kompetentne przygotowanie…

 • kurs muzyki

  Jak Cię wyśpiewać Tajemnico…?

  Siostry Uczennice Boskiego Mistrza i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela zapraszają na kurs Muzyki Liturgicznej. Jest on włączony w program Centrum Liturgiczno-Biblijnego PWTW. Celem kursu jest: formacja oraz kompetentne przygotowanie osób wykonujących muzykę liturgiczną, do pełnienia tej posługi w sposób świadomy, godny i owocny. Kurs Muzyki Liturgicznej odbędzie się w domu…

Polecane linki