kruchta
Liturgika

Liturgia jako zbawczy dialog i święta wymiana

190

Ojcowie Soboru Watykańskiego II twierdzą, że liturgia jest źródłem, z którego wypływa życie Kościoła, i jest szczytem, do którego życie Kościoła zmierza. Czym dokładnie jest więc liturgia? Jakie nici porozumienia są w niej zawarte?  Co jest wymieniane, kto z kim rozmawia?

Artykuł księdza dr. Krzysztofa Filipowicza (kliknij aby przejść do publikacji) odpowiadający na nurtujące pytania, dążący do źródła – oczywiście źródła liturgii.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej