GPS-nawigacja_liturgiczna
Nawigacja liturgiczna GPS

#0 – wstępniak – Więcej niż gra…

129

Autor: ks. Piotr Kucharczyk

Na początku XX wieku padła propozycja, aby porównać liturgię do „gry”. Gra rządzi się własnymi prawami i pomaga nam wyrwać się z trudnej codzienności. W grze podobnie jak w liturgii obowiązują pewne reguły. Te reguły „kończą się” z chwilą zakończenia gry.

Gra, choć obwarowana regułami i zasadami nie zawsze ma jasno sprecyzowany cel, choć niewątpliwie ma sens. Gra staje się zatem jakimś odmiennym światem, który kończy się z momentem jej zakończenia. Gra w tym ujęciu jest zajęciem wyrywającym nas ze świata. Jeśli weźmiemy pod uwagę uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny sportowej to widzimy, że jeśli nie chce ona zatracić swej realności i autentyczności, musi porzucić ona owo wyizolowanie się od świata. Widowiskiem sportowym ludzie żyją jeszcze długo po jego zakończeniu. Podobnie i liturgia jest ściśle wkomponowana w nasze życie, nie jest ucieczką od niego. Liturgia wprowadza nas w życie przyszłe, życie wieczne. Wychodząc z kościoła uczestniczymy przecież w „procesji Bożego Ciała”, nosimy Boga w sobie, zapraszamy Go do naszej codzienności, żyjemy Bogiem i w Bogu, pomimo że czas spotkania w przestrzeni sakralnej zakończył się. Spotkanie z Bogiem nie wyrywa nas z codzienności. Spotkanie to jest powrotem do rzeczywistości, a nie ucieczką od niej. Liturgia jest budzeniem się w nas prawdziwego dziecięctwa, otwieraniem na oczekującą nas wielkość, której spełnienie nie jest jeszcze dane wraz z dorosłością. Liturgia pokazuje nam prawdziwą perspektywę naszego doczesnego życia – życie wieczne.  (Zob. Benedykt XVI, Joseph Ratzinger, Duch liturgii, s. 26.)

W rozważaniach na temat liturgii postaramy się pokazać jej dostojeństwo i piękno, powagę i znaczenie dla każdego chrześcijanina. Nie jest ona bowiem grą, lecz początkiem życia wiecznego. A skoro to nieuchwytne dla nas wieczne życie jest w niej ukryte, zatem nie ma w liturgii aspektów mało znaczących. Wszystko w liturgii jest ważne.


Autor: ks. Piotr Kucharczyk

Przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteriatu 25. 05. 2013. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła na Mokotowie w Warszawie.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej