GPS-nawigacja_liturgiczna
Nawigacja liturgiczna GPS

#1.7 Offertorium (2)

53

Autor: ks. Piotr Kucharczyk

Ostatnia wzmianka dotyczyła Offertorium – czyli tej części Najświętszej Ofiary, kiedy na ołtarzu są składane dary. To, co skupia naszą uwagę obecnie to zachęta, którą wypowiada kapłan po złożeniu darów: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

Może nas dziwić to „oddzielenie ofiary kapłana” od ofiary ludu. Czy zatem w czasie jednej Mszy są składane dwie ofiary – kapłana i ludu? Oczywiście, że nie. Msza Święta jest jedną ofiarą całego Kościoła, co nie uprawnia kapłana do tego, aby mówił: Módlcie się, aby naszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. Jednakże ten podział na „moją” i „waszą” nie jest przypadkowy. Jest konieczny. Słowo podział nie jest w tym przypadku najbardziej trafne, ale najlepiej oddaje ono apropriacje kapłana  i ludu w czasie Eucharystii. Ten podział wynika z funkcji, którą kapłan i lud pełnią w czasie tej samej Liturgii. Sprawa dotyka problemu różnicy między kapłaństwem powszechnym Ludu Bożego a wynika ono ze chrztu, i kapłaństwem  urzędowym celebransa (por. P. Milcarek, „Historia Mszy”, s. 16). Posługując się kapłanem sam Chrystus składa Ojcu wieczną i świętą ofiarę, „natomiast wierni składają ofiarę prze ręce kapłana, jak i sami składają ofiarę wraz z kapłanem, co polega na tym, że lud jednoczy swe wyrazy uwielbienia z wyrazami i intencjami kapłana, a nawet Najwyższego Kapłana, w tym celu, aby w samej Ofierze Hostii, Bogu Ojcu zostały przedstawione w zewnętrznym obrzędzie (p. Milcarek, s.16). Pomimo takiego oddzielenia, działanie kapłana w czasie sprawowania Liturgii nigdy nie jest działaniem prywatnym.


Autor: ks. Piotr Kucharczyk

Przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteriatu 25. 05. 2013. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła na Mokotowie w Warszawie.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej