GPS-liturgiczna_nawigacja-2seria
Nawigacja liturgiczna GPS

#2.13 „Gesty rąk” podczas Mszy Świętej

1238

Autor: ks Piotr Kucharczyk

Czy zauważyłeś, jak wiele postaw podczas Mszy „zajmują ręce kapłana”? Być może zastanawiałeś się czy tak musi być? Czy ksiądz wybiera sobie właściwy gest, aby dobitniej podkreślić przesłanie, któremu gest towarzyszy?  – Nie, te gesty to wskazania, którym kapłan się podporządkowuje.

To prawda, że liturgia pozostawia kapłanowi dobrowolność w niektórych swoich obszarach, ale nie są nimi gesty rąk. Przyjrzyjmy się im zatem.

  • ręce złożone ma kapłan, gdy wzywa lud do modlitwy i gdy ją kończy (Ceremoniał liturgicznej…, nr 136, 144, 159);
  • ręce rozłożone trzyma kapłan, kiedy wypowiada formuły pozdrowienia, np. mówiąc: Pan z wami (tamże, nr 132, 154);
  • ręce wzniesione i rozłożone ma kapłan wtedy, kiedy wypowiada modlitwę, czyli formułę, w której bezpośrednio zwraca się do Boga (tamże, nr 104, 133, 136, 152, 205);
  • ręce wyciągnięte nad rzeczami lub osobami (tamże, nr 106, 169, 330, 646); taki gest obowiązuje podczas epiklezy, kiedy kapłan przyzywa obecności Ducha Świętego nad złożonymi na ołtarzu darami, podobnie gdy odmawia modlitwę nad ludem przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa – wtedy również wyciąga ręce. Ponadto kapłan wyciąga rękę podczas formuły rozgrzeszenia.

Istnieje jeszcze jeden gest rąk, który jednak zarezerwowany jest tylko biskupowi. Jest to nałożenie rąk, które ma miejsce w czasie udzielania sakramentu bierzmowania oraz podczas sakramentu święceń diakonatu, prezbiteratu i święceń biskupich. Nałożenie rąk przez biskupa jest gestem wywodzącym się od samych Apostołów i oznacza wylanie Ducha Świętego na osobą, na którą nakłada się ręce. Ten gest wpisany jest także w sakrament namaszczenia chorych i może go wykonać każdy kapłan.

W naszych kościołach od kilku lat obserwujemy wzmożone zjawisko wzniesionych rąk przez świeckich na czas Modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz). Kilka miesięcy temu Komisja Episkopatu Polski zajęła się tą sprawą przypominając, że taka postawa jest możliwa tylko podczas Eucharystii sprawowanych w małych grupach, i to za zgodą kapłana lub po jego zachęcie.


Autor: ks. Piotr Kucharczyk Przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteriatu 25. 05. 2013. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła na Mokotowie w Warszawie.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej