szaty liturgiczne
Szaty liturgiczne

#2 Alba

299

Autor: ks Piotr Kucharczyk

Alba to jedna z najczęściej używanych szat liturgicznych w Kościele. Alba jest długą, białą szatą sięgającą stóp. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa albus – biały.

Jeśli nie przylega do ciała, zakładając albę używa się także cingulum – paska przepasującego biodra. Podobnie, jeśli alba nie przylega do szyi używa się humerału, który przykrywa ramiona i szyję. Podczas ubierania szat liturgicznych praktykowany jest w Kościele zwyczaj odmawiania modlitw. Obecnie ta pobożna i piękna praktyka prawie zanikła, co nie oznacza, że została ona zakazana. Oto przykład jednej z modlitw przy ubieraniu alby: Przyodziej mnie, Panie, i oczyść moje serce, abym obmyty Krwią Baranka cieszył się wieczną radością (Ks. Bogusław Nadolski TChr, Leksykon symboli liturgicznych, wyd. Salwator, s. 62).Uczyńmy wszystko, aby zwyczaj odmawiania modlitw podczas ubierania szat liturgicznych ponownie zagościł w zakrystiach. Jeśli wymawiamy słowa takiej modlitwy z pokorą i świadomością tego, co one oznaczają, dobrze przygotowujemy się do Mszy Świętej. Warto zadbać o czystość i higienę alby, skoro jest ona symbolem czystości wewnętrznej. Alba używana podczas Mszy Świętej posiada następującą symbolikę:
- jest szatą chwały,
- jest szatą zbawionych,
- jest szatą godów [Baranka] – (Ks. Bogusław Nadolski TChr, Tamże, s. 62).

Albę mogą zakładać do posługiwania duchowni, akolici, lektorzy oraz wszyscy szafarze wyświęceni i ustanowieni. Kapłan kiedy ubiera ornat nie może alby zastąpić komżą, podobnie diakon, gdy zakłada dalmatykę, musi założyć albę (Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, nr 65). Habit zakonny nie zastępuje alby.

Coraz powszechniejsze staje się zastępowanie alby komżą w przypadku, gdy kapłan wygłasza Słowo Boże podczas Mszy, a nie koncelebruje ani nie posługuje. Ta praktyka widoczna jest głównie podczas rekolekcji. Taka zamiana jest niedopuszczalna. Rekolekcjonista powinien wówczas założyć albę i stułę (por. Ceremoniał liturgicznej…, nr 65).


Autor: ks. Piotr Kucharczyk Przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteriatu 25. 05. 2013. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła na Mokotowie w Warszawie.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej