szaty liturgiczne
Szaty liturgiczne

#3 Cingulum

459

Autor: ks Piotr Kucharczyk

Tam, gdzie mowa o albie czytamy, że jeśli jest ona uszyta tak, że nie przylega do ciała należy wtedy przepasać się paskiem, czyli cingulum. Przypomina ono o zachowaniu czystości duszy i ciała podczas sprawowanych obrzędów.

Mamy piękną modlitwę, którą można się modlić wtedy, gdy zakładamy cingulum: Praecinge me, Domine, cingulopuritatis, et exstingue in lumbismeis humorem libidinis; utmaneat in me virtuscontinentiae et castitatis – Przepasz mnie, Panie, pasem czystości i zgaś w członkach moich pokusę zmysłowości, abym trwał w cnocie wstrzemięźliwości i czystości (J. Echevarría, Żyć Mszą Świętą, Radom 2013, s. 30-31). Powyższa modlitwa czerpała inspirację z żydowskiej modlitwy porannej podczas ubierania filakterii. Filakterie przypinano do lewego ramienia, aby pragnienia człowieka podobały się Bogu (przywiązywano do lewej strony, czyli blisko serca; por. Ks. Bogusław Nadolski TChr, Leksykon symboli liturgicznych, wyd. Salwator, s. 104).Cingulumzachęca nas do różnorakich postaw:

- mówi o potrzebie gotowości pełnienia służby przy ołtarzu i wypełniania Bożej woli: (…) biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach (Wj 12,11);

- przypomina nam, że nasze życie jest podróżą, wskazuje na cel życia: (…) biodra wsze będą przepasane, sandały na waszych nogach, laska w waszym ręku (Wj 12,11);

- zachęca do pokuty, gdy mowa o Janie Chrzcicielu: Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder (Mt 3,4);

- wzywa do sprawiedliwości: Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach (Iz 11,5);

- Nowy Testament wskazuje, że pas jest symbolem siły duchowej. Dobrze ukazuje to fragment, w którym Jezus mówi do Piotra: Gdy byłeś młody opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz (J 21,18);

Przywołane fragmenty biblijne pokazują nam, jak wielka głębia kryje się w każdym słowie Boga (Ks. Bogusław Nadolski TChr, Leksykon symboli liturgicznych, wyd. Salwator, s. 103-104).


Autor: ks. Piotr Kucharczyk Przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteriatu 25. 05. 2013. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła na Mokotowie w Warszawie.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej