Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/archwwa/ftp/dsl.waw.pl/wp-content/themes/forceful-lite/functions.php on line 73
#6 Kapa | Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Warszawskiej
szaty liturgiczne
Szaty liturgiczne

#6 Kapa

945

Autor: ks Piotr Kucharczyk

W kapie ukryte jest pewne podobieństwo do ornatu. Jednak nie można stawiać na równi tych dwu różnych szat. Różnych, pomimo że są do siebie na pozór podobne. Istnieje kilka znaczących różnic między kapą a ornatem.

W zgromadzeniu liturgicznym ornat zakłada ten, kto przewodniczy, jak i ten, kto koncelebruje. Kapę natomiast może założyć tylko ten, kto przewodniczy. Ornat zakłada  się tylko na czas sprawowania Mszy Świętej. Kapę można założyć na czas Mszy Świętej (czyni to na przykład biskup, który przewodniczy Mszy, ale jej nie sprawuje), ale głównie używa się jej podczas sprawowania Liturgii Godzin, gdy udziela się sakramentów poza Mszą Świętą, albo gdy odbywają się procesje. Znaczenie kapy ukryte jest w słowie miłość. Okrywa ona całego człowieka, dlatego człowiek całym sobą powinien miłować, zachęcany jest do całkowitej miłości. Kiedy Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego wspomina o szatach liturgicznych zachęca, aby materiał z którego będą szaty uszyte odpowiadał powadze liturgii i osoby(OWMR, 343). Jak długo jeszcze potrzeba czasu, aby zrozumieć, że tą Osobą jest sam Bóg? Skoro nawet szata w jakiś sposób ma prowadzić mnie do tajemnicy Boga, to dlaczego tę tajemnicę wyrażamy w tak nędznej formie? Nawet uboga szata może wskazać na niezwykłość tej tajemnicy, ubóstwo wyrażające się w prostocie i szacunku, ale nie w chęci zaoszczędzenia. W naszej codzienności parafialnej z kapą stykamy się głównie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, nabożeństw majowych, czerwcowych i różańcowych, przy sprawowaniu pogrzebów i chrztów. Warto jednak wiedzieć, że okoliczności, kiedy kapłan może założyć kapę jest wiele. Wymieńmy choćby kilka: błogosławieństwo  z racji budowy rozpoczęcia nowego kościoła, oczyszczenie kościoła sprofanowanego, celebracja słowa Bożego poza Mszą Świętą, podczas procesji w Niedzielę Palmową (…). Kapę może nosić duchowny (także diakon), który jest uprawniony do przewodniczenia zgromadzeniu w wymienionych sytuacjach, nie uwzględniając okoliczności, kiedy może tym obrzędom przewodniczyć osoba świecka.


Autor: ks. Piotr Kucharczyk Przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteriatu 25. 05. 2013. Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła na Mokotowie w Warszawie.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej