• GPS-nawigacja_liturgiczna
  Nawigacja liturgiczna GPS

  #1.7 Offertorium (2)

  Autor: ks. Piotr Kucharczyk Ostatnia wzmianka dotyczyła Offertorium – czyli tej części Najświętszej Ofiary, kiedy na ołtarzu są składane dary. To, co skupia naszą uwagę obecnie to zachęta, którą wypowiada kapłan po złożeniu darów: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. Może nas dziwić to „oddzielenie ofiary kapłana” od ofiary ludu….

 • GPS-nawigacja_liturgiczna
  Nawigacja liturgiczna GPS

  #1.6 Offertorium (1)

  Autor: ks. Piotr Kucharczyk Offertorium to we Mszy Świętej moment przygotowania darów (składania darów, ofiarowania). Czynność składania darów na ołtarzu dobrze wyjaśniają słowa pieśni: „Bogu z Jego darów chleb niesiemy czysty, owoc ziemi i rąk naszych przyjmij Ojcze wiekuisty”. To, co składamy Bogu na ołtarzu jest dziełem naszej pracy, naszego wysiłku, ale również jest własnością…

 • GPS-nawigacja_liturgiczna
  Nawigacja liturgiczna GPS

  #1.5 Słowo a Ciało

  Autor: ks. Piotr Kucharczyk W przeddzień Uroczystości Bożego Narodzenia przyglądamy się kolejnej części Mszy świętej. Po przeanalizowaniu obrzędów wstępnych dzisiaj czas na liturgię słowa. W tej części Mszy centralne miejsce zajmuje słowo. Słyszymy je głoszone z ambony. Nie jest to tylko tekst odczytywany ze stronic Pisma świętego, ale aktualny przekaz Boga do ludzi. Istnieje pokusa,…

 • GPS-nawigacja_liturgiczna
  Nawigacja liturgiczna GPS

  #1.4 Obrzędy wstępne Mszy Świętej

  Autor: ks. Piotr Kucharczyk Każda chwila Mszy Świętej ma ogromne znaczenie, dlatego postaramy się prześledzić całą Eucharystię, skupiając się na niektórych Jej momentach. Jak już zostało to wspomniane wcześniej, celebracja Eucharystii zaczyna się od dobrego Jej przygotowania. Dobre przygotowanie oznacza to, że nie lekceważymy żadnej chwili Najświętszej Ofiary. W Niej wszystko jest ważne. Istotnym elementem…

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej