Ceremoniarz

Formacja ceremoniarzy ma charakter specjalistyczny. Kandydaci na ceremoniarzy są wprowadzani w głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci doskonalą swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości. Uczą się także przygotowywać zespoły liturgiczne na wielkie celebracje przeżywane w diecezji.

Przygotowanie ceremoniarza dokonuje się przez kurs organizowany przez diecezjalne duszpasterstwo służby liturgicznej, formacja trwa jeden rok.

[Na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej – punkty 138, 139]

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej