• GPS-nawigacja_liturgiczna
  Nawigacja liturgiczna GPS

  #1.7 Offertorium (2)

  Autor: ks. Piotr Kucharczyk Ostatnia wzmianka dotyczyła Offertorium – czyli tej części Najświętszej Ofiary, kiedy na ołtarzu są składane dary. To, co skupia naszą uwagę obecnie to zachęta, którą wypowiada kapłan po złożeniu darów: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. Może nas dziwić to „oddzielenie ofiary kapłana” od ofiary ludu….

 • GPS-nawigacja_liturgiczna
  Nawigacja liturgiczna GPS

  #1.2 Cisza – konieczne opóźnienie!

  Autor: ks. Piotr Kucharczyk Dzisiejsza kultura wydziedziczyła ciszę. Stała się nam ona niepotrzebna, nie wnosi żywiołu, energii, spontaniczności… Niestety ten szkodliwy proceder coraz bardziej chce wedrzeć się w kulturę liturgii. Dla wielu wiernych atrakcyjna jest przede wszystkim Msza szybka i bez kazania. Tymczasem głośniej niż w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, i kto w sercu…

 • GPS-nawigacja_liturgiczna
  Nawigacja liturgiczna GPS

  #1.1 Zanim przystąpię do ołtarza…

  Autor: ks. Piotr Kucharczyk Msza święta jest czymś więcej niż solidnie przygotowaną celebracją, w której ważnego znaczenia nabierają gesty liturgiczne. Od czasu do czasu spotykamy się w naszych kościołach z postawą, w której na pierwszym planie w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary stawia się tzw. „poprawność liturgiczną”. Szczerze mówiąc sam dbam o to, aby w czasie…

 • GPS-nawigacja_liturgiczna
  Nawigacja liturgiczna GPS

  #0 – wstępniak – Więcej niż gra…

  Autor: ks. Piotr Kucharczyk Na początku XX wieku padła propozycja, aby porównać liturgię do „gry”. Gra rządzi się własnymi prawami i pomaga nam wyrwać się z trudnej codzienności. W grze podobnie jak w liturgii obowiązują pewne reguły. Te reguły „kończą się” z chwilą zakończenia gry. Gra, choć obwarowana regułami i zasadami nie zawsze ma jasno sprecyzowany…

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej