dyrektorium-okladka
Aktualności

Nowe stopnie ministranckie

344

Zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej z 2008 roku, zmienia się porządek stopni służby liturgicznej i tym samym zostaje wprowadzony nowy program formacyjny. Dyrektorium w formacie pdf dostępnie jest TUTAJ [zakładka: Struktura], natomiast nowy program formacyjny „Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał” TUTAJ [zakładka: Pomoce formacyjne].

Zrezygnowano ze starych nazw poszczególnych stopni ministranckich. Ustalono nowe, w kolejności: kandydatura (3 klasa podstawowa), ministrant młodszy (klasy 4-6 szkoły podstawowej), ministrant starszy (klasy 1-3 gimnazjum). Kandydatura obejmuje okres rocznego przygotowania do przyjęcia w szeregi LSO. Formacja ministranta młodszego podzielona jest na 3 lata: rok I „Do Ojca”, rok II „Przez Syna”, rok III „W Duchu Świętym”. Formacja ministranta starszego również składa się z 3 letniej formacji. Opis poszczególnych stopni znajduje się w zakładce Struktura / Etapy formacji oraz w Dyrektorium.

Promocje i błogosławieństwa udzielane są na podstawie tekstów „Obrzędów błogosławieństw służby liturgicznej” – Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012. Terminy udzielania promocji i błogosławieństw określa Dyrektorium.

Z powodu trwających prac nad podręcznikami formacyjnymi do nowych stopni służby liturgicznej zaleca się korzystać z dotychczasowych publikacji oraz posiłkować się propozycjami tematów na poszczególne spotkania wedle nowego programu, który jest dostępny na naszym portalu.

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej