Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/archwwa/ftp/dsl.waw.pl/wp-content/themes/forceful-lite/functions.php on line 73
Ministrant starszy | Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Warszawskiej

Ministrant starszy

Formacja starszych ministrantów trwa przez okres gimnazjum. Ma ona pomóc w dalszym rozwijaniu posiadanych umiejętności oraz umacniać w gotowości do służenia Bogu i ludziom. Należy poświęcić uwagę umiejętności skupienia i wyciszenia, pogłębianiu modlitwy, umiłowaniu słowa Bożego, ćwiczeniom dykcyjnym oraz postawie świadectwa wobec innych.

Każdy ze starszych ministrantów podejmuje systematyczną służbę w celebracjach liturgicznych zarówno w niedzielę jak i w ciągu tygodnia. W ciągu roku starsi ministranci uczestniczą w spotkaniach w grupie pod kierunkiem animatora liturgicznego. Na zakończenie roku udzielana jest promocja upoważniająca do dalszej służby przy ołtarzu. Powinna być ona poprzedzona dniem skupienia. Teksty promocji na podstawie „Obrzędów błogosławieństw służby liturgicznej” – Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012.

Jeśli ktoś włącza się do zespołu posługujących w liturgii w okresie gimnazjum, powinien przejść krótki okres kandydatury (np. jeden miesiąc), a następnie wprowadzenie we wszystkie funkcje liturgiczne, które będzie spełniał.

Program formacyjny służby liturgicznej w trzeciej klasie gimnazjum, uwzględniając uwarunkowania, w których znajduje się młodzież, łączy się z dokonaniem jeszcze jednego wyboru. Dotyczy on grupy formacyjnej:

- Osoby pragnące czytać słowo Boże włączają się w kurs lektorski. Przygotowują się do dobrego spełniania tej ważnej funkcji. W tej grupie są również osoby pragnące służyć przez odczytywanie w czasie liturgii wezwań modlitwy powszechnej. Po przyjęciu błogosławieństwa mogą się one włączyć w grupę modlitewną i w niej posługiwać w parafii.

- Osoby pragnące posługiwać przy ołtarzu lub przez przynoszenie darów ofiarnych tworzą osobną grupę formacyjną. Są wprowadzani w głębsze rozumienie znaków chleba i wina, krzyża i światła, kadzidła i wody, ołtarza i kościoła. Poznają też dokładniej różne formy apostolstwa w parafii, które podejmuje akolita. Włączają się w te, które są dla nich możliwe.

- Osoby pragnące posługiwać przez muzykę i śpiew przeżywają również bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia błogosławieństwa, które ich umacnia w spełnianiu powierzonych im zadań i rozwoju posiadanych umiejętności. Wyróżnioną grupą wśród osób śpiewających są kandydaci na psałterzystów. Włączają się oni w kurs dla nich przeznaczony. Część zajęć mogą podejmować wspólnie z kandydatami na lektorów, gdyż razem z lektorami spełniają swoje zadania w liturgii słowa.

Na zakończenie formacji, przeżywanej w okresie gimnazjalnym, każdy otrzymuje błogosławieństwo, przez które zostaje włączony do jednego z posługujących we wspólnocie zespołów liturgicznych. Z przyjęciem błogosławieństwa łączą się także inne przeżycia ważne dla młodego człowieka. Zmienia się ich nazwa. Byli starszymi ministrantami, teraz stają się lektorami, akolitami, służbą darów, psałterzystami lub członkami młodzieżowej scholi (albo chóru). Tekst błogosławieństwa na podstawie „Obrzędów błogosławieństw służby liturgicznej” – Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012.

[Na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej – punkty 72, 73, 74, 81, 83, 84]

Czytania na każdy dzień (Rok B, I)

Oznacz swoją wspólnotę na mapie Archidiecezji Warszawskiej